En büyük iftiharım Türk olarak yaratılmamdır.

19 yaşında kıvırcık saçlı Ülkücü Beşiktaşlı Angaralı bir kızçe. 1995 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Annem küfür ettiğimi duyup ne dedin sen dediğinde ben;

hogwartsdaokuyankiz:

image

(beyazayakinsiyah gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter