En büyük iftiharım Türk olarak yaratılmamdır.

19 yaşında kıvırcık saçlı Ülkücü Beşiktaşlı Angaralı bir kızçe. 1995 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Kur’an dinlemek ve okumak insanın ruhunu dinlendirir.

(Kaynak: differentdreamer8)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter