En büyük iftiharım Türk olarak yaratılmamdır.

19 yaşında kıvırcık saçlı Ülkücü Beşiktaşlı Angaralı bir kızçe. 1995 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter